فردوس تی وی ferdowstv.ir

فیلم هایی مستند از اعزام رزمندگان فردوس به جبهه و تشییع شهدا

ویدئوها در یک نگاه

شهید رحمت اله خفاجه
شهید محمد محب راد
شهیدمحمد محبوب و شهید عبا...
شهید محمدحسین مرادی
شهید محمد حسن کبیری
شهید محمد علی ناظری
شهید مهدی ذهبی
شهید سید رضا میرجلیلی
اعزم کاروان بزرگ سپاهیان ...
شهید هادی جوادی